หน้าแรก/ข่าวใหม่

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
โดยเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกษตรวิสัย
ระหว่างวันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมเวสสันดร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้

ราคาน้ำมันประจำวัน