หน้าแรก/ข่าวใหม่

รพ.เกษตรวิสัยช่วยชาวนาขายข้าวสาร

 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือชาวนาขายข้าวสาร
หลังจากปีนี้ข้าวมีราคาตกต่ำมากในรอบหลายๆ ปี
 
โดยเปิดจุดให้ชาวนาสามารถนำข้าวสารเข้ามาจำหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในโรงพยาบาล
โดยนายแพทย์สำเร็จ โพดาพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย  
นางสาวอาภรณ์ ถนัดค้า หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ได้เยี่ยมชมสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสาร และช่วยโปรโมทการจำหน่วยข้าวสารในครั้งนี้ด้วยความเป็นกันเอง

 

 

 ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้

ราคาน้ำมันประจำวัน