หน้าแรก/ข่าวใหม่

ขั้นตอนการกรอกแบบสอบถามเครื่องมือวัดความสุข

แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย (Happinometer) และแบบสำรวจสุขภาวะภาครัฐ (Happy Puclic Organization index) ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ ทางฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยทุกท่าน กรอกแบบสอบถามเครื่องมือวัดความสุขของบุคลากร สามารถทำการสมัคร และกรอกข้อมูลได้ตามขั้นตอนนี้ได้เลย

1. คลิกเพื่อเข้าไปในเว็บ >> คลิกที่นี่ <<

 

2. คลิกที่ลง ทะเบียน 

                     

3. กรอก Username (เลข13หลัก ตามด้วย @11061 (รหัสโรงพยาบาล))  

                     

 

4. ทำการกรอกข้อมุลให้ครบตามแบบสอบถาม แล้วกดบันทึก และดูผลการประเมิน เป็นอันเสร็จขั้นตอน

 

 

 

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้

ราคาน้ำมันประจำวัน