ประกาศรับสมัครงาน

26/04/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(รายวัน) 
             - นักกายภาพบำบัด         1 ตำแหน่ง
             - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง 

05/04/60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(รายวัน)
             - นักกายภาพบำบัด         1 ตำแหน่ง
             - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง 

14/03/60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

14/03/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

28/02/60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

07/02/60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) 
                พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

02/09/59 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(รายวัน) จพง.การเงินและบัญชี 
           

 

 

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้