ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

33/06/60 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

31/05/60 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

15/05/60 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

 

04/05/60 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา)

               ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(จัดซื้อวัสดุการแพทย์)

28/04/60 ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์

               คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

               ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

21/04/60 ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การ เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์ด้วยไอน้ำ, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

20/04/60  ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งพลาสเจอร์ไรซ์

           

            >> ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร

            >> ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้าน

            >> ประกาศราคากลางเครื่องดมยา

            >> ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วย

            >> ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ 

 

27/02/60 ประกาศราคากลางซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า

16/02/60 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา)

08/02/60 ประกาศจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยการขายทอดตลาด
               (อาคารชั่วคราวโรงครัว/โรงซักฟอก 2หลัง)

03/02/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
               - กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำ 
               - เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 

03/02/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน 2ชุด)

01/02/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบ 1ชุด)

25/01/60 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า)

29/09/59  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ

15/09/59  ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน

การจัดการความรู้

ราคาน้ำมันประจำวัน