ตารางการให้บริการ

การให้บริการ

   ในเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)

      - บริการตรวจโรค เวลา 08.00 - 16.00 น.

      - คลีนิกพิเศษ (ผู้ป่วยนัด) ให้บริการ เวลา 08.00 - 12.00 น.

      - บริการให้คำปรึกษา ให้บริการเวลา 12.00 - 15.00 น.

   นอกเวลาและวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

      เปิดรับบริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง

  

 ขั้นตอนการรับบริการ

      1. ถ้าไม่เคยมารักษาที่โรงพยาบาลเลย ควรนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านมาติดต่อทำบัตรที่ห้องเบอร์ 1พร้อมรับบัตรคิว

      2. ถ้าเคยมารับบริการแล้ว ยื่นบัตรโรงพยาบาลที่ห้องเบอร์ 1 พร้อมรับบัตรคิว

      3. นั่งรอฟังเรียกชื่อด้านใน จากนั้นท่านจะได้รับการดูแลตามขั้นตอนดังนี้

           - ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่จุดคัดกรอง

           - นั่งรอฟังเรียกชื่อเข้าพบแพทย์และตรวจโรค

           - รับคำแนะนำ / ใบนัด / ใบส่งตัว / การตรวจพิเศษต่าง ๆ / ฉีดยา / นอนโรงพยาบาล / ที่หลังห้องตรวจโรค

      4. ยื่นใบสั่งยาที่ห้องเบอร์ 8 ช่องยื่นใบสั่งยา กรณีที่มีการจ่ายเงิน จ่ายเงินที่ห้องเบอร์ 8 ช่องจ่ายเงิน

 
วัน
การให้บริการ
จันทร์
ตรวจโรคทั่วไป, โรคติดเชื้อ, ระบบประสาท, โรคไต, โรคทางเดินหายใจ/ปอด, วัณโรค, คลีนิกฝากครรภ์, ทันตกรรม
อังคาร
ตรวจโรคทั่วไป, โรคทางเดินอาหาร, รูมาตอยด์, ไทรอยด์, โรคเลือด, ฝากครรภ์, ทันตกรรม
พุธ
ตรวจโรคทั่วไป, เบาหวาน, ทันตกรรม
พฤหัสบดี
ตรวจโรคทั่วไป, เบาหวาน, ทันตกรรม, วางแผนครอบครัว
ศุกร์
ตรวจโรคทั่วไป, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ทันตกรรม, คลีนิกสุขภาพเด็กดี
   

ป้ายนำทาง

ผู้อำนวยการ รพ.เกษตรวิสัย

นโยบายประหยัดพลังงาน